تبلیغات
مروری برحشره شناسی پزشکی - آشنایی با بیولوژی پشه خاکی ها و روشهای صید آنها

امروز:

آشنایی با بیولوژی پشه خاکی ها و روشهای صید آنها

آشنایی با بیولوژی پشه خاکی ها و روشهای صید آنها:

پشه‌خاكی‌های‌ فلبوتومینه‌ دوبالانی‌ ظریف‌ با پاهای‌ بلند لوله‌ای‌ شكل‌ هستند. از قریب‌ 700 گونة ‌شناخته‌ شده‌ از این‌ حشرات‌، حدود 70 گونه‌ در انتقال‌ بیماری‌ به‌ انسان‌ نقش‌ دارند. پشه‌خاكی‌ها را می‌توان‌ از روی‌ نحوة‌ قرار دادن‌ بال‌هایشان‌ در حین‌ استراحت‌، كه‌ شبیه‌ به‌ حرف‌ V  به‌ نظر می‌رسد، از سایر دوبالان‌ به‌ ویژه‌ اعضای‌ خانوادة‌ پسیكودیده‌ كه‌ این‌ حشرات‌ متعلّق‌ به‌ آن‌ هستند، تشخیص‌ داد.

 فقط‌ پشه‌خاكی‌های‌ ماده‌ خونخواری‌ می‌كنند و دو جنس‌ِ فلبوتوموس‌ (Phlebotomus) در دنیای ‌قدیم‌ و لوتزومیا (Lutzomyia) در دنیای‌ جدید دارای‌ گونه‌هایی‌ هستند كه‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ ناقلین ‌انواع‌ لیشمانیوز به‌ شمار می‌روند. به‌ ندرت‌ برخی‌ از گونه‌های‌ جنس‌ سرژانتومیا (Sergentomyia)، كه‌ اصولاً روی‌ خزندگان‌ خونخواری‌ می‌كنند، می‌توانند انسان‌ را بگزند، امّا هیچ‌ مدركی‌ دال‌ّ بر قابلیت‌ انتقال ‌انگل‌ها به‌ انسان‌ توسط‌ این‌ پشه‌خاكی‌ها وجود ندارد.

فلبوتومینه‌ها عمدتاً تحت‌ عنوان‌ ناقلین‌ لیشمانیا كه‌ یك‌ تك‌ یاختة‌ انگلی‌ است‌ و باعث‌ ایجاد لیشمانیوز احشایی‌ و انواع‌ مختلف‌ لیشمانیوز جلدی‌ در انسان‌ می‌گردد، شناخته‌ شده‌اند. با وجود این‌، آنها قادر به‌ انتقال‌ بارتونلّوز و برخی‌ از بیماری‌های‌ ویروسی‌، به‌ ویژه‌ تب‌ پاپاتاسی‌، به‌ انسان‌ هستند. پشه‌خاكی‌ها عمدتاً در نواحی‌ گرمسیری‌ و نیمه‌ گرمسیری‌ یافت‌ می‌شوند، ولی‌ تعداد معدودی‌ از گونه‌ها به‌ نواحی‌ معتدله‌ در هر دو نیمكرة‌ شمالی‌ (تا 50 درجه‌ شمالی‌) و جنوبی‌ (تا حدود 40 درجة‌ جنوبی‌) نفوذ كرده‌اند. این‌ حشرات‌ در نیوزیلند و جزایر اقیانوس‌ آرام‌ وجود ندارند. در دنیای‌ قدیم‌، پشه‌خاكی‌هایی‌ كه ‌از انسان‌ خونخواری‌ می‌كنند، در نواحی‌ نیمه‌ گرمسیری‌ وجود دارند. بر عكس‌، انتقال‌ لیشمانیوز در دنیای ‌جدید اصولاً در نواحی‌ گرمسیری‌ انجام‌ می‌شود.

پشه‌خاكی‌ها زیستگاههای‌ بسیار متنوّعی‌ از سطح‌ دریا گرفته‌تا ارتفاعات‌ 2800 متری‌ در نواحی‌ آند و اتیوپی‌، و از بیابان‌های‌ گرم‌ و خشك‌ تا جلگه‌ها و درختستان‌های‌ پراكنده‌ و جنگل‌های‌ بارانی‌ متراكم‌  دارند. به‌ طور كلّی‌، هر گونه‌ دارای‌ احتیاجات‌ اكولوژیكی‌ خاص‌ خود است‌ و عدّة‌ معدودی‌ از آنها نیز این‌ شرایط‌ را در اطراف‌ اماكن‌ زندگی‌ انسان‌ یافته‌اند. وضعیت‌ كانونی‌ بودن‌ِ بیماری‌ لیشمانیوز هم‌ بدون‌ شك‌ به‌ علت‌ ویژگی‌های‌ اكولوژیكی‌ ناقل‌، و احتمالاً به‌ میزان‌ كمتر مربوط‌ به‌ مخازن‌ بیماری ‌است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ در آسیای‌ مركزی‌ پشه‌خاكی‌ها را در كانون‌هایی‌ با كلنی‌های‌ جوندگان‌ زیر خانواده‌ ژربیلینه كه‌ بافت‌ و رطوبت‌ خاك‌ آن‌ مناسب‌ باشد می‌توان‌ یافت‌. حتی‌ در جنگل‌های‌ بارانی‌ مناطق ‌گرمسیری‌ كه‌ شرایط‌ یكسانی‌ دارند، پشه‌خاكی‌ها دارای‌ پراكندگی‌ یكنواختی‌ نیستند.

 مطالعة‌ پشه‌خاكی‌ها به‌ ویژه‌ در ارتباط‌ با بیماریهایی‌ كه‌ منتقل‌ می‌كنند، كار بسیار سختی‌ است‌، زیرا یافتن‌ افراد بالغ‌ آنها مشكل‌ است‌ و لاروهای‌ آنها را تقریباً بندرت‌ می‌توان‌ در طبیعت‌ پیدا كرد.

روش‌های صید و جمع‌آوری پشه‌خاكی‌های بالغ

     1- صید پشه‌خاكی به صورت زنده

از روش‌های صید پشه‌خاكی‌ها به صورت زنده، می‌توان موارد ذیل را نام برد:

الف) صید با آسپیراتور در اماكن استراحت روزانه: ساده‌ترین روش برای صید پشه‌خاكی‌ها به صورت زنده، جستجوی آنها به صورت فعال در اماكن استراحت روزانه آنهاست. این اماكن می‌تواند شامل اماكن انسانی، محل‌های زندگی حیوانات، زیر پوسته درختان یا درون شكاف‌های آنها، برگ‌های ریخته شده در زیر درختان، فضای بین یا زیر صخره‌ها، درون غارها و باشد. با تكان دادن آرام تنه‌های درختان و برگ‌های ریخته شده در اطراف آنها، پشه‌خاكی‌ها به پرواز در می‌آیند و می‌توان آنها را به كمك یك آسپیراتور دهانی یا دستی (كه با باتری چراغ قوه كار می‌كند) صید كرد. ابعاد هر یك از اجزای تشكیل دهنده آسپیراتور بر اساس سلیقه فرد جمع‌آورنده ممكن است فرق كند، اما قطر لوله باید به اندازه‌ای باشد كه بتوان به سهولت اقدام به آسپیراتورزنی نمود.

ب ) تله نورانی: برخی از گونه‌های پشه‌خاكی (Ph.major, Ph.kandelakii) دارای نورگرایی مثبت هستند و می‌توان آنها را با تله‌های نورانی CDC صید كرد  با وجود این، ‌هزینه باتری مورد استفاده در این تله‌ها زیاد است و از لحاظ اقتصادی، استفاده از باتری‌های قابل شارژ مناسب‌تر خواهد بود. فاصله‌ای كه پشه‌خاكی‌ها به تله‌های نورانی CDC جلب می‌شوند، كمتر از 2 متر است. صید پشه‌خاكی‌ها و سایر حشرات خونخوار را می‌توان با افزودن یك منبع دی‌اكسیدكربن به این تله‌ها، از قبیل یك قطعه یخ خشك، افزایش داد. دی‌اكسیدكربن حاصله به كمك باد در محیط پراكنده می‌شود و پشه‌خاكی‌ها را در محدوده وسیع‌تری به سمت تله جلب می‌كند. بنابراین، افزودن یك منبع CO2 می‌تواند از طریق افزایش منطقه صید مؤثر یك تله نورانی، میزان صید را افزایش دهد. 

یكی از قابلیت‌های نامطلوب تله‌های نوارنی این است كه بیشتر افراد ماده برخی از گونه‌های پشه‌خاكی را صید می‌كنند.

2- صید پشه‌خاكی به صورت غیر زنده

تله چسبان: این تله‌ها از كاغذهای سفید به ابعاد 25*20 سانتیمتر آغشته به روغن كرچك كه یك چوب باریك و صاف به طول حدود 40 سانتیمتر به صورت كوك شده در آن فرو می‌رود، ساخته شده‌اند. این تله‌ها را می‌توان در مناطق استراحت پشه‌خاكی‌ها در اماكن داخلی و خارجی مورد استفاده قرار داد. تله‌های مذكور از طریق ایجاد مانع بر سر راه حركت پشه‌خاكی‌ها عمل می‌كنند و این حشرات در ضمن حركت به تله می‌چسبند.

پشه‌خاكی‌های صید شده را به كمك یك قلم مو یا سر سوزن برداشته و پس از چربی‌زدایی در استن، در اتانول 70% كنسرو می‌كنند.

مونته دائم در محیط پوری

برای این كار از محلول پوری (صمغ عربی 8 گرم، كلرال هیدرات 70 گرم، گلیسرین 5 سی‌سی، اسید استیك گلاسیال 3 سی‌سی، آب مقطر 10 سی‌سی) استفاده می‌شود. بدین ترتیب كه ابتدا یك قطره پوری در وسط لام قرار می‌دهند، سپس به كمك سوزن تشریح یك عدد پشه‌خاكی را روی آن می‌گذارند، در مرحله بعد  در زیر لوپ اقدام به جدا نمودن سر پشه‌خاكی كرده، اگر از جنس فلبوتوموس بود، طوری سر آن را می‌چرخانند كه شاخك‌ها رو به بالا و قسمت زیری سر بر روی لام باشد و اگر از جنس سرژانتومیا بود، نیازی به چرخاندن سر نیست. سپس یك لامل بر روی آن قرار می‌دهند. پس از اتمام كار، به مدت 24 تا 72 ساعت لام را به طور افقی بر روی ریل‌های چوبی نگهداری می‌كنند تا خشك شود.

تشخیص پشه خاکیها:

این کار بر اساس کلیدهای معتبر تشخیصی و بر اساس فاکتورهای مهم در شناسایی انجام میگیرد.

فاکتورهای مهم در شناسایی پشه خاکی:

در اجزای مختلف بدن می توان به فاکتورهای تشخیصی زیر اشاره کرد

سر: وجود یا عدم وجود دندانه های سیباریوم، تزئینات فارنکس، طول بندهای شاخک و پالپهای آرواره ای

سینه: شکل یالها و نحوه قرارگیری رگبالها

شکم: دستگاه تناسلی خارجی نر و شکل اسپرماتک ماده


نوشته شده در : دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  توسط : محسن محبی نودژ.    نظرات() .

buy generic cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 02:21 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
how does cialis work achat cialis en itali cialis venta a domicilio cialis generika in deutschland kaufen cialis 10 doctissimo trusted tabled cialis softabs cialis diario compra we choice free trial of cialis brand cialis nl how much does a cialis cost
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Great posts, Kudos!
viagra or cialis look here cialis order on line generic cialis in vietnam prix de cialis cialis patent expiration cialis wir preise cialis savings card cialis alternative buy cialis online cheapest cialis authentique suisse
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Whoa lots of good material.
we use it 50 mg cialis dose cialis generika cialis coupons cialis for bph buy online cialis 5mg where cheapest cialis achat cialis en suisse cialis professional yohimbe tadalafil cialis et insomni
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:03 ق.ظ

You suggested that exceptionally well.
cialis efficacit cialis without a doctor's prescription cialis name brand cheap cialis generisches kanada order cialis from india cialis prices viagra or cialis where to buy cialis in ontario cialis prices cialis generika in deutschland kaufen
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:31 ب.ظ

Wonderful postings, With thanks!
cialis generique walgreens price for cialis cialis dosage amounts cialis rezeptfrei sterreich buy cialis online click here take cialis low cost cialis 20mg cialis online cialis 20 mg cost wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 09:37 ق.ظ

Seriously all kinds of superb information.
cialis generico postepay cialis without a doctor's prescription cialis coupons generic cialis pill online cialis generico in farmacia cialis herbs click now buy cialis brand cialis flussig cialis tablets australia cialis generique 5 mg
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:46 ب.ظ

Awesome material. Many thanks!
cialis generic tadalafil buy generic cialis tadalafil order a sample of cialis cialis online holland wow cialis 20 bulk cialis cialis australian price cialis daily new zealand we recommend cialis best buy cialis pills
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 09:09 ق.ظ

You suggested that fantastically.
generic cialis levitra cialis 5 mg effetti collateral cialis free trial cialis pills boards where do you buy cialis cilas cialis 100mg suppliers buy online cialis 5mg cialis side effects dangers cialis canada on line
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:16 ب.ظ

Very well spoken certainly! .
cialis savings card canadian discount cialis cilas cialis prezzo in linea basso look here cialis cheap canada brand cialis generic cialis dosage cialis 50 mg soft tab recommended site cialis kanada canadian discount cialis
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:32 ق.ظ

Wonderful advice. Cheers!
cialis side effects dangers buy cialis online cheapest buy cialis uk no prescription sublingual cialis online recommended site cialis kanada cialis 5 mg cipla cialis online cuanto cuesta cialis yaho cialis coupons printable cialis en 24 hora
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 09:26 ب.ظ

Seriously tons of amazing information.
generic cialis 20mg uk prix de cialis buy brand cialis cheap comprar cialis navarr cialis e hiv generic cialis at walmart cialis 10mg prix pharmaci cialis 20 mg cost cialis 30 day sample cialis official site
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:16 ق.ظ

Information nicely regarded.!
only now cialis 20 mg cialis dosage recommendations generic cialis at walmart cialis 5mg billiger online cialis costo in farmacia cialis viagra or cialis cialis pills in singapore calis buy cialis
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 08:58 ب.ظ

You explained this superbly.
cialis online napol cialis e hiv no prescription cialis cheap il cialis quanto costa cialis 5mg cialis super acti where cheapest cialis if a woman takes a mans cialis buy name brand cialis on line cialis generique
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 09:04 ق.ظ

Excellent data. Appreciate it!
we like it cialis soft gel buy cialis online cost of cialis cvs discount cialis we choice cialis uk when will generic cialis be available cialis free trial cialis reviews cialis generique 5 mg generic cialis with dapoxetine
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:02 ب.ظ

Many thanks, A lot of facts!

cialis tablets for sale prices on cialis 10 mg tarif cialis france purchasing cialis on the internet cialis qualitat cialis reviews buying cialis in colombia cialis 20 mg best price cialis price thailand cialis online holland
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:28 ق.ظ

With thanks, I appreciate this.
cialis tablets for sale low dose cialis blood pressure cialis online deutschland cialis tadalafil online cialis 5 effetti collaterali viagra vs cialis vs levitra generic cialis at the pharmacy tadalafil 5mg prezzo cialis a buon mercato legalidad de comprar cialis
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:45 ب.ظ

Amazing stuff, Regards!
cialis lilly tadalafi cialis coupons printable cialis arginine interactio cialis generisches kanada dosagem ideal cialis side effects for cialis viagra vs cialis cialis generic ou trouver cialis sur le net free generic cialis
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:54 ق.ظ

Superb material, Regards.
precios cialis peru look here cialis cheap canada we recommend cialis best buy cialis preise schweiz cialis online nederland how much does a cialis cost tadalafil 20mg dosagem ideal cialis cialis para que sirve cialis great britain
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 01:36 ب.ظ

Thanks a lot! Terrific stuff!
safe dosage for cialis import cialis prix cialis once a da cialis australian price generic cialis pro cialis cost cialis farmacias guadalajara cialis side effects dangers chinese cialis 50 mg cialis generic tadalafil buy
online canadian pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 12:03 ب.ظ

You said that terrifically.
canadian mail order pharmacies drugstore online canadian government approved pharmacies drugs for sale in uk are canadian online pharmacies safe canadian pharmacies that ship to us canada pharmaceuticals online canadianpharmacy candida viagra canadian pharmaceuticals
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:30 ق.ظ

Thanks. Fantastic information.
cialis vs viagra generic cialis pill online where cheapest cialis cialis soft tabs for sale usa cialis online how to buy cialis online usa generic low dose cialis online prescriptions cialis cialis usa cost cialis vs viagra
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:19 ب.ظ

With thanks. An abundance of postings.

buy cialis online legal cialis 05 weblink price cialis cialis per paypa cialis super acti cialis prezzo di mercato bulk cialis try it no rx cialis overnight cialis tadalafil cialis side effects
viagra pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:06 ق.ظ

Really many of terrific advice!
get viagra prescription buyviagra generic viagra online pharmacy buy discount viagra online viagra best buy order viagra without prescription where to buy viagra in store sildenafil online pharmacy viagra online uk where to buy generic viagra
http://babecolate.com/buy-safe-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:41 ق.ظ

Terrific postings. Kudos!
i recommend cialis generico dose size of cialis cialis uk next day cialis cost cialis wir preise price cialis best cialis venta a domicilio can i take cialis and ecstasy order generic cialis online free generic cialis
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:36 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of material.

cialis canadian drugs canada discount drugs cialis tadalafil 5mg price cialis wal mart pharmacy cialis para que sirve cialis 20 mg cost cialis dosage buying brand cialis online legalidad de comprar cialis generic low dose cialis
chocolate
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 12:48 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly donate to this brilliant blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding
your RSS feed to my Google account. I look
forward to fresh updates and will talk about this website
with my Facebook group. Talk soon!
Viagra 5 mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:48 ق.ظ

Whoa all kinds of useful tips!
buy viagra overnight delivery where to buy viagra how buy viagra buy viagra australia where can i purchase viagra viagra alternatives viagra for cheap prices where can i buy real viagra online generic viagra order where can i buy viagra over the counter
فروش یو پی اس
چهارشنبه 25 بهمن 1396 09:45 ق.ظ
ممنون اطلاعات خوبی بود
feet complaints
شنبه 18 شهریور 1396 01:30 ب.ظ
Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar
one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me mad so any help is
very much appreciated.
How do you get taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:12 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills as well as
with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a
nice blog like this one nowadays.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30